SVT nyheter har gjort ett reportage om Norrvikens Skolas arbete kring betygssättning. De har
uppmärksammat att skolan sticker ut positivt när det gäller en likvärdig betygssättning mellan pojkar och flickor, något som vi är mycket stolta över. 

 

Pin It on Pinterest