SVT nyheter har gjort ett reportage om Norrvikens Skolas arbete kring betygssättning. De har
uppmärksammat att skolan sticker ut positivt när det gäller en likvärdig betygssättning mellan pojkar och flickor, något som vi är mycket stolta över. 

 

Anmäl dig till ”prova på träning” fotbollsprofil

Anmäl dig till ”prova på träning” fotbollsprofil

Till höstterminen 2018 är det dags för spelare födda 2005 att börja årskurs 7. Då finns möjligheten att börja på Norrvikens skola och samtidigt gå på vår fotbollsprofil där spelare i årskurs 7-9 ges möjlighet till fotboll på schemat.

Vår fotbollsprofil på Norrvikens skola har funnits i många år och numera är den till för elever i årskurs 7-9 som väljer fotbollen inom elevens val. Fotbollseleverna på Norrvikens skola får följande:

  • Fotbollsträning på förmiddagar, två gånger per vecka.
  • Fotbollsträning med välutbildade instruktörer tillsatta av Sollentuna FK tillsammans med AIK.
  • Möjlighet att utveckla sin fotboll under tre års tid parallellt med skolan.
  • Möjlighet att träna i fotbollshallen under vintertid vilket möjliggöra kvalitetsträning året om.

Vill ni veta mer om innehållet på fotbollsprofilen är ni välkomna att kontakta mikael.thorstensson@sollentunafk.se. Ni kan även läsa mer på Norrvikens skolas hemsida där ni också hittar hur ni ansöker.

Prova-på-träning

Den 1:a februari kl. 09.00 till 10.15 bjuder vi in till prova-på-träning på vår fotbollsprofil. Ni får möjlighet att träffa våra instruktörer samt ansvarig från Sollentuna FK, Mikael Thorstensson. Träningen är till för att ni ska få lära känna oss och vår träningsmiljö på ett avslappnat sätt, det är ingen uttagning. Anmälan till träningen sker här.

Antagning till Norrvikens skola görs på kötid och inte på fotbollsmeriter, vi upplyser dock alla sökande om att fotbollsprofilen idag enbart innehåller elever som spelar fotboll även på fritiden, så för att tillgodose sig träningen behöver man vara aktiv fotbollsspelare.

Det går givetvis bra att komma på prova-på-träningen om ni redan går i Norrvikens skola i årskurs 6. Går ni på Norrviken redan och har för avsikt att gå där även i årskurs 7 kommer ni få möjlighet att välja fotbollen som elevens val vi skolstarten.

Öppet Hus på Norrvikens Skola F-3

Öppet Hus på Norrvikens Skola F-3

Välkommen till Lilla Norrviken på Norrvikens Skola!

Öppet Hus på Norrvikens Skola F-3

Tisdag den 28 november kl 16:30-19:00

Vi kommer då att presentera vår verksamhet och visa runt i skolans lokaler. Ni kommer även få möjlighet att träffa lärare och personal från fritidsverksamheten.
Lilla Norrviken är en del av Norrvikens Skola med inriktning mot förskoleklass upp till årskurs 3. Här möts eleverna av en miljö präglad av trygghet och studiero. Samarbete mellan årskurserna öppnar möjligheter för elever att utveckla olika förmågor i samarbete med varandra.

Varmt välkomna!

Vi finns även på sociala medier
Instagram (fritidsdagbok)
Facebook (Norrvikens skola)
www.Norrvikensskola.se

Lindvägen 16, 192 70 Sollentuna Tel nr: 073-3350916

Välkommen till Fokus Sollentuna 15 november 2017 kl 17.30 – 20.00! En temaföreläsning om ungas liv och det stöd du som förälder kan få om du behöver hjälp

Vet du vad som händer i din tonårings liv? Välkommen till Fokus Sollentuna 15 november kl 17.30 – 20.00 – en temaföreläsning om ungas liv och det stöd du som förälder kan få om du behöver hjälp.

Att vara förälder till en tonåring kan ibland vara svårt. Hur hittar man en bra balans mellan att vara ett stöd och samtidigt ge tonåringen mer utrymme? Och hur bygger du som förälder en respektfull relation till ditt barn som är på väg in i vuxenlivet.

Ungdomsmottagningen och enheten för föräldrastöd ger dig viktiga insikter i hur det är att vara ung idag samt värdefulla tips och råd kring föräldraskap. Under kvällen finns det också tillfälle att träffa fler inom kommunen som arbetar med ungdomar. Välkommen till en temakväll där du får möjlighet att fylla på med nya förhållningssätt i ditt föräldraskap!

Kvällens program

  • 17.30-18 Mingel med lättare tilltugg där du får träffa politiker och tjänstemän.
  • 18.00-19.15 Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen. Ungdomsmottagningen och enheten för föräldrastöd ger oss viktiga insikter i hur det är att vara ung idag samt värdefulla tips och råd kring föräldraskap
  • 19.15-19.45 Avslutande mingel där du får träffa fler inom kommunen som arbetar med ungdomar.

Chatta med oss

Nytt för i höst är att du kommer att kunna chatta med Ungdomsmottagningen och enheten för föräldrastöd direkt efter föreläsningen, kl 20.00-21.00. Chatten kommer att öppnas för frågor kl. 09.00 samma dag, men besvaras efter föreläsningen kl. 20.00-21.00. Länk till chatten kommer att publiceras här.

Anmälan

Anmäl dig senast fredagen den 10 november. Obs, begränsat antal platser! Här gör du din anmälan

Vid frågor kan du ringa till kontaktcenter, telefon: 08-579 210 00.

Gratis inkl. barnpassning

Våra temakvällar är kostnadsfria, och vi erbjuder barnpassning med pyssel så att även du som har yngre barn ska kunna delta. Vi bjuder också på lättare tilltugg

 

Nominera din kandidat till Sollentuna pedagogpris 2017

Mottagare av Sollentuna Pedagogpris grundskola 2016

Mellan den 18 september och den 15 oktober kan du nominera din/dina kandidater till Sollentuna Pedagogpris 2017!

Nytt för i år är att Sollentuna kommun delar ut utmärkelsen till fyra olika kategorier inom förskola och grundskola: Förskollärare, grundskollärare, fritidslärare och lärarstudent. Lärarstudenten ska gå sista året på sin lärar- eller förskollärarutbildning och göra sin praktik i Sollentuna. Vartannat år delas utmärkelsen ut även till gymnasieskolan.

Utmärkelserna går till den/de i varje kategori som i sitt arbete bidra till pedagogisk kvalitet och ökad trygghet.

Nominera din kandidat till Sollentuna pedagogpris här

Prissumman uppgår i kategorierna lärare, förskollärare och fritidslärare till 30 000 kronor vardera att användas till kompetensutveckling i form av t ex studieresa. Priset till vinnadne lärarstudent är 15 000 kronor.

Vad händer sedan?

När nomineringsperioden är slut väljer en nomineringskommitté ut tre kandidater för respektive pedagogpris. Kommittéen består av ledamöter från barn- och ungdomnsnämdens arbetsutskott samt tjänstemän från barn- och utbildningskontoret. De kandidater som går vidare träffar juryn för ett samtal i slutet av november. Sedan beslutar en jury om de slutgiltliga pristagarna. Priserna delas ut den 5 december.

Sollentuna Pedagogpris har delats ut sedan 2009.

Med  Pedagogpriset vill barn- och ungdomsnämnden (för- och gundskola) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasieskolan) uppmärksamma framgångsrikt pedagogiskt arbete i de kommunala och fristående skolorna.


Juryn för barn- och ungdomsnämnden

Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Katarina kämpe, kommundirektör Sollentuna kommun
Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret
Mikael Kaspar, skolchef, barn- och utbildningskontoret
John Skår, professor Karolinska Institutet

Juryn för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Kommundirektör Katarina Kämpe
Förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
John Skår, Karolinska Institutet
Kalle Wannberg, ordförande i Företagarna Sollentuna

 

Sollentuna kommun

Turebergs torg 1, 191 86 Sollentuna
Leveransadress: Allfarvägen 31

Tel: 08-579 210 00 Fax: 08-579 216 44

sollentuna.kommun@sollentuna.se
Org.nr 212000-0134

Välkomna alla nya elever i åk 6-9!

Välkomna alla nya elever i åk 6-9!

Hej!

Vad roligt att du har valt att börja på Norrvikens skola!

Elevernas första dag och uppropsdag är måndagen den 21 augusti. Elever i åk 6-9 träffas kl 10.00 i mentorsklassrummen, men eftersom du är ny hos oss möter din mentor upp dig vid expeditionen kl 9.50.

Första dagen kommer vi att gå igenom schemat, våra ordningsregler, dela ut skåp och diverse annat. Det finns också möjlighet att ta en rundtur på skolan med din mentor. Lunch serveras på skolan och dagen avslutas ca 14.00. Ta gärna med dig ett hänglås redan första dagen om du ska börja i åk 7-9. Första veckan gäller inte ordinarie schema utan din mentor meddelar dig vilka tider som gäller för just din klass. Vi kommer att hålla utvecklingssamtal under första veckan från kl 14.00 och framåt. Tid och plats meddelas under augusti.

Om du har några frågor under sommaren går det bra att mejla till info@norrvikensskola.se.

Vi kommer att publicera vilka lektionssalar och lärare som gäller för respektive klass på vår hemsida, och på Schoolsoft, i mitten på augusti.

Från och med den 14 augusti kan du nå våra arbetslagsledare på följande mailadresser:

Fritids  john.rodehn@norrvikensskola.se

F-6: shawen.rashed@norrvikensskola.se

7-9: elin.delehag@norrvikensskola.se

Önskar dig en härlig och vilsam sommar!

Hälsningar

Skolledningen

Välkomna alla nya elever i åk F-5!

Hej!

Vad roligt att du har valt att börja på Norrvikens skola!

Elevernas första dag och uppropsdag är måndagen den 21 augusti.  Elever i åk F-5 träffas för upprop kl 9.00 på “Kullen” som ligger precis utanför matsalen. Då kommer du att få träffa dina blivande klasskamrater, få en presentation av lärarna och se våra 6-åringar krönas in i skolvärlden.

Första dagen kommer vi att gå igenom schemat, skolans ordningsregler, dela ut böcker och, inte minst, ägna oss åt att lära känna varandra. Det finns också möjlighet att ta en rundtur på skolan med din mentor.  Lunch serveras på skolan och dagen avslutas ca 14.00. I de yngre åldrarna tar fritids över från ca 13.00.  Redan under första veckan kommer utvecklingssamtalen att äga rum. Tid för samtal får du i mitten på augusti av din lärare.

Om du har några frågor under sommaren går det bra att mejla till info@norrvikensskola.se.

Vi kommer att publicera vilka lektionssalar och lärare som gäller för respektive klass på vår hemsida, och på Schoolsoft, i mitten på augusti.

Från och med den 14 augusti kan du nå våra arbetslagsledare på följande mailadresser:

Fritids  john.rodehn@norrvikensskola.se

F-6: shawen.rashed@norrvikensskola.se

7-9: elin.delehag@norrvikensskola.se

Önskar dig en härlig och vilsam sommar!

Hälsningar

Skolledningen

Skolavslutning 16/6

Skolavslutning 16/6

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Följande gäller inför skolavslutningen den 16 juni.

Åk F-5 börjar kl 8.10 i klassrummen.
Åk 6-9 börjar kl 8.30 i klassrummen.
Avslutningen äger rum kl 10.00-11.00 på skolgården, därefter går alla elever tillbaka till klassrummen för betygsutdelning och för att önska varandra en glad sommar. Dagen avslutas ca 11.30-12.00.  De barn som stannar på fritids serveras lunch på skolan.
Varmt välkomna!
 

Pin It on Pinterest