Välkommen på föräldramöte i matsalen onsdagen den 11 september kl 18.00. Efter den gemensamma samlingen i matsalen kommer varje klass att gå till sina mentorsklassrum för vidare samtal. Om någon klass har eget föräldramöte innan den gemensamma samlingen kommer ni att få information om detta av respektive mentor.

Pin It on Pinterest