Hej elever och vårdnadshavare!

Vi på högstadiet vill önska er alla varmt välkomna (tillbaka) till skolan. Vi har en fantastisk sommar bakom oss, och nu blickar vi framåt mot nya mål och utmaningar. Vi vill särskilt hälsa år 7 välkomna till oss i A-huset, för er väntar många nyheter som vi tillsammans kommer att hjälpas åt med att få kontroll över. 

Onsdagen 21/8 kl. 10.00 ses vi i respektive hemklassrum för bland annat presentation av mentorer, upprop och genomgång av schema. Information om var respektive klass finns att hitta finner ni nedan. Den första veckan kommer hela skolan att arbeta med begreppet jämlikhet som ska resultera i en utställning i matsalen. 

Vi är glada att välkomna två nya medarbetare Claes-Uno Haldorsson samt Kim Linderholm som kommer att undervisa 7-9 i idrott. Elin Delehag är tillbaka efter föräldarledighet.

Genom detta brev vill vi även dela med oss av information för de kommande två veckorna som kan vara bra att känna till. 

😊 Start- och sluttider under första skolveckan: Onsdag 21/8 Kl. 10.00-13:00, torsdag och fredag: 8.30-13.00

😊 Varje måndag börjar eleverna kl 8:50 på grund av att all personal har ett gemensamt möte. 

😊 Från och med vecka 35 följer eleverna sitt ordinarie schema.

😊 Onsdagen den 11/9 är det föräldramöte för 7-9 med gemensam start kl 18:00 i skolans matsal. Ni träffar sedan mentorerna i respektive hemklassrum för mer information gällande ert barns klass. 

😊 Från och med vecka 36 börjar även utvecklingssamtalen. Bokningsbara tider meddelas via informentor  av respektive mentor. 

Mentorer och mentorsklassrum

7A – Renke Braun, Marie Grip i B1

7B- David Engelin, Kim Linderholm i A8

7C- Aadu Männik i A7

8A – Cassandra Liljestrand, Susanna Åhnstrand i A3

8B – Per Hilmersson, Helen Wahling i A2

9A  – Peter Kauppi, Eva Grund i A5

9B  – Cajsa Lind, Mehmet Toplu i A6

9C  – Magnus Hedman, Claes- Uno Hald0rsson i A4

Vi ser fram emot att få träffa er!

Hälsningar arbetslag 7-9

Pin It on Pinterest