.

Om Norrvikens Skola

Norrvikens skola är en F-9­ skola, där tillsammans är ett ledord, vi gör saker tillsammans, de yngre barnen lär känna de äldre eleverna utifrån ett faddersystem. Att skapa en vi­-känsla är något vi jobbar aktivt för, då trygga barn är en förutsättning för att kunna bedriva en spännande och utvecklande undervisning.

Vi tar ansvar för de kanske viktigaste tio åren av ett liv: Från förskoleklass till nionde klass. Vi satsar på bra studieresultat, trivsel och personlig utveckling. De första åren går man i Lilla Norrviken. Från fjärde klass kan man välja musikprofil och från sjunde klass erbjuder vi fotbollsprofil.

Norrviken Skola är belägen i Sollentuna kommun, intill de fina miljöerna runt Norrviken. Det är lätt att hitta hit, 750 meter från Norrvikens pendeltågstation.

Vi förbereder dig för ett liv i framtidens samhälle

Vår målsättning är att skapa en skola som ger alla lust till lärande och utveckling, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. För att uppnå detta vill vi i skolan skapa en jag-stärkande atmosfär där både elever och personal blir sedda. Vi är aktiva, krävande men stödjande för att varje elev ska utvecklas. För oss är det viktigt att varje elev som lämnar skolan ska ha gedigna kunskaper med sig.

Våra lärare hjälper dig att se och förstå vad du ska lära dig, för oss är det viktigt att du förstår vad du ska lära dig och varför. Lärarna är bra på att bedöma om du får tillräckliga utmaningar i undervisningen. De hjälper dig att nå längre i ditt lärande. Du får också träna dig på att ge och få feedback till och ifrån dina skolkamrater. Din mentor hjälper dig att få en samlad bild över vilka övergripande förmågor du behöver utveckla i de olika ämnena.

När du börjar årskurs 7 får alla elever låna en dator av skolan. Den får du behålla när du har gått ut årskurs 9. För de yngre barnen finns klassuppsättningar av iPads och datorer.

.

.

Musikprofil och fotbollsprofil

Musik är en av våra fördjupningar, från årskurs 4 finns möjlighet att söka Norrvikens Musikklasser. När du går i musikklass har du utökad timplan med musik cirka fyra timmar per vecka.

Från årskurs 6 finns också möjlighet att söka vår Fotbollsprofil. Vi samarbetar med Sollentuna FK som står för instruktörer. Du har två pass per vecka om ca 60 minuter per tillfälle.

Idrott och hälsa

Kursplanen i idrott och hälsa är tydlig med att alla elever i årskurs 6 ska klara att simma 200 meter – varav 50 meter i ryggläge. Vi tar därför ansvar för att våra elever tidigt får träna upp sin vattenvana och och påbörja simträning. Elever i förskoleklass och årskurs 1 övar i grupp med utbildade instruktörer i Sollentuna sim- och sporthall. Där får barnen öva på att doppa huvudet, flyta och hoppa från kanten. De får efterhand träna simteknik – med och utan flythjälpmedel.

Pin It on Pinterest