Eleverna som ska gå i F-6 börjar skolan den 21 augusti kl 8.30, det är en kort samling ute på skolgården och därefter går alla elever med sina mentorer till sina klassrum. Skoldagen avslutas kl 13, fritids är öppet som vanligt. Eleverna som ska gå i 7-9 börjar skolan den 21 augusti kl 10. Om du är ny på skolan så kommer din mentor att möta upp dig i expeditionen kl 9.50. Skoldagen avslutas kl 13.

Pin It on Pinterest